Zorgcollectief Altena
Voor iedereen bereikbaar maken van kwalitatief goede zorg voor een betaalbare prijs lees verder
 
Tolweg 205161 NT Sprang-Capelle 06-11490460 info@famkemeerhoff.nl

Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning

Een vrijstaand huis omgeven door een grote tuin om te spelen en een moestuin, waaruit iedereen in en om het huis elk seizoen eet. Een veilige plek waar kinderen de natuur beleven. Volop ruimte voor overprikkelde kinderen om in hun eigen tempo opnieuw tot zichzelf te komen. Een plek die ze helpt om zich van binnen weer fijn te voelen en te gaan stralen.

De droom van Famke Meerhoff die ze samen met haar partner Arjen Kroon tot werkelijkheid heeft gebracht met Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning.

Visie

Natuurbeleving

Rust, het vrije gevoel van natuurbeleving en persoonlijke aandacht vormen het fundament van Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning. Overprikkelde kinderen hebben ruimte in de breedste zin van het woord nodig om spelend weer tot zichzelf te komen.

Opvoeden doe je samen 

Ieder kind is onderdeel van meerdere systemen waaronder het gezin en de school. Daarom verbinden wij ons ook met de ouders en/of verzorgers van het kind en de andere belanghebbenden. Hierbij staat voor ons voorop dat de betrokken partijen ontvankelijk zijn voor een gezonde verbinding. Want opvoeden doe je samen.

Open communicatie

Open communicatie met de ouders en/of verzorgers vinden wij erg belangrijk. Door het sturen van korte filmpjes en foto’s tonen wij waar de kinderen bij ons mee bezig zijn. Zo geven wij inzicht in onze werkwijze. Ook vormen de beelden een hulpmiddel voor de kinderen om thuis te vertellen wat ze op een dag beleven.

Doelgroep en aanbod

Kinderen, pubers en (jong) volwassenen met een uiteenlopende hulpvraag:

AD(H), Autisme Spectrum Stoornis (Autisme, PDD-NOS, Syndroom van Asperger), milde persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematieken, gedragsstoornissen, angststoornissen, LVB (Licht Verstandelijke Beperking), NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en het Syndroom van Down.

Voor deze doelgroep bieden wij dagopvang.

Thuiszitters en kinderen die nog (net) niet thuiszitten

Altijd in combinatie met hulp aan de ouders en/of verzorgers en scholen.

Voor deze doelgroep bieden wij een orthopedagogisch en didactisch programma op maat.

Werkwijze

Onze individuele hulp begint altijd met een periode gericht op zintuiglijke beleving in en om onze woonboerderij onder begeleiding van Famke. Met deze groene zorg creëren we rust om elkaar te ontmoeten. We spreken van een ontmoeting als het kind zich begrepen voelt. Zo komen we bij de diepere oorzaak van de hulpvraag.

Stap voor stap

Spelend en ervarend leren. In de speelkamer, de keuken, de tuin of in de natuurlijke omgeving van onze woonboerderij. Met een begeleider die je aanreikt als je vastloopt en je begrenst vanuit oprechtheid. Stap voor stap werken we samen in een veilige omgeving toe naar het moment waarop het kind zich uit zichzelf weer verder durft te ontwikkelen.

Didactische begeleiding

Zodra we merken dat een kind weer toe is aan leren delen we deze positieve voortgang met de ouders en het kind. In onderling overleg combineren we vervolgens de orthopedagogische begeleiding met didactische begeleiding. Ook de laatste stap: het weer naar school gaan, begeleiden we.

Workhûs

Het workhûs is een aparte ruimte waar Gedi van Dijk, onze didactische begeleidster, de kinderen laat leren met hoofd, hart en handen. Humor, wederzijds vertrouwen,respect en gelijkwaardigheid karakteriseren haar aanpak. Naast lezen en rekenen geeft ze schilderen, muziek, vertelt ze verhalen, bakt ze brood en werkt ze met materialen uit de natuur.

Kijk voor meer informatie over alles wat we doen in woord en beeld op famkemeerhoff.nl

Contact

Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning
Tolweg 20
5161 NT Sprang- Capelle
06-11490460