Tolweg 205161 NT Sprang-Capelle 06-11490460 info@famkemeerhoff.nl

Kwaliteit

Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning is aangesloten bij het kwaliteitssysteem van het ; een vereniging van twaalf (kleine) zorgaanbieders in het Land van Heusden en Altena. Deze onderlinge samenwerking biedt de mogelijkheid om overleg omtrent de zorg te laten plaatsvinden vanuit meerdere disciplines en verschillende beroepsgroepen, waarbij de regels omtrent privacy van de zorgvragers gerespecteerd worden. Daarnaast ontvangen we via dit kwaliteitssysteem aanknopingspunten om onze zorg continu te verbeteren. Ook worden vanuit de vereniging intervisiebijeenkomsten georganiseerd, waaraan wij minimaal zes keer per jaar deelnemen.

Daarnaast is Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning geregistreerd.