Tolweg 205161 NT Sprang-Capelle 06-11490460 info@famkemeerhoff.nl

Klachten

‘Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning hanteert de klachtenprocedure via het zorgcollectief Altena en is daarnaast ook aangesloten bij klachtenportaal zorg. Mocht er sprake zijn van ontevredenheid over de geboden zorg dan vernemen wij dit graag. Als er sprake is van een klacht, dan dient de wettelijke vertegenwoordiger de volgende stappen te ondernemen.

Stap één
De wettelijk vertegenwoordiger meldt de klacht bij Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning. Samen gaan zij in gesprek, waarbij de wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar ontevredenheid kan uiten. Dit gesprek heeft als doel om samen tot een oplossing te komen.

Vertrouwenspersoon

Stap twee
Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger contact opnemen met de vertrouwenspersoon van zorgcollectief Altena om zijn/haar klacht te bespreken. Vervolgens helpt de vertrouwenspersoon met het oplossen van de klacht. De externe vertrouwenspersoon van zorgcollectief Altena is Esther de Bruin. Zij is bereikbaar via e-mail: ejwdebruin@gmail.com of tel nr. 0643183615.

De wettelijk vertegenwoordiger kan na stap één, zijn/haar klacht ook neerleggen bij het klachtenportaal zorg:

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.