Tolweg 205161 NT Sprang-Capelle 06-11490460 info@famkemeerhoff.nl

Klachten

‘Famke Meerhoff kleinschalige groene zorg hanteert de klachtenprocedure via het zorgcollectief Altena en is daarnaast ook aangesloten bij klachtenportaal zorg. Mocht er sprake zijn van ontevredenheid over de geboden zorg dan vernemen wij dit graag. Als er sprake is van een klacht, dan dient de wettelijke vertegenwoordiger de volgende stappen te ondernemen.

Stap één
De wettelijk vertegenwoordiger meldt de klacht bij Famke Meerhoff kleinschalige groene zorg. Samen gaan zij in gesprek, waarbij de wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar ontevredenheid kan uiten. Dit gesprek heeft als doel om samen tot een oplossing te komen.

Vertrouwenspersoon

Stap twee
Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger contact opnemen met de vertrouwenspersoon van zorgcollectief Altena om zijn/haar klacht te bespreken. Vervolgens helpt de vertrouwenspersoon met het oplossen van de klacht. De externe vertrouwenspersoon van zorgcollectief Altena is Esther de Bruin. Zij is bereikbaar via e-mail: ejwdebruin@gmail.com of tel nr. 0643183615.

De wettelijk vertegenwoordiger kan na stap één, zijn/haar klacht ook neerleggen bij het klachtenportaal zorg via de e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl. Voor meer informatie:  www.klachtenportaalzorg.nl.

Bekijk hier het klachten reglement van klachtenportaalzorg