ArjenArjen 
LoraLora 
FamkeFamke 
ArjenArjen 
Tolweg 205161 NT Sprang-Capelle 06-11490460 info@famkemeerhoff.nl

Wie

In de luwte van de polder bij Sprang Capelle bevindt zich de woonboerderij van Famke Meerhoff en Arjen Kroon. Een plek waar de rust bij elke ademhaling door je heen stroomt. Een veilige hoeve met volop speelruimte en een lap grond waar de bloemen, bomen, kruiden- en moestuin in volle glorie bloeien. Ook de kippen en de poezen Lora en Loes voelen zich hier thuis. Roofvogels sieren de lucht, ooievaars en reigers strijken neer, musjes en merels tjilpen naar hartenlust. De plek waar de droom van Famke en Arjen om wonen, werken en een groene duurzame manier van leven te combineren springlevend is.

Famke Meerhoff

Famke Meerhoff

Na haar opleiding tot orthopedagogisch begeleider werkt Famke ruim tien jaar in een woongroep van al of niet vrijwillig uit huis geplaatste kinderen met uiteenlopende zorgvragen waaronder LVG (licht verstandelijk gehandicapt), autistische stoornissen, ODD en trauma gerelateerde hulpvragen. Als uitvoerder van het behandelplan leert zij om vanuit alle mogelijke invalshoeken te kijken naar de behandelvorm. Werkt deze hulp wel, of is het beter om iets anders in te zetten? Haar kennis verdiept en verbreedt zich in deze jaren, doordat de stappen die ze op de groep onderneemt,  onderbouwing behoeven richting het behandelteam van orthopedagogen en therapeuten van diverse aard.

Het belangrijkste wat Famke in deze periode ontdekt is haar kracht; de gave om liefdevol naast een kind te gaan staan. Om te zien dat vervelend gedrag de kinderen letterlijk overkomt. Ze ondervindt dat ze feilloos op haar gevoel kan vertrouwen, terwijl ze samen met de kinderen onderzoekt wat er onder hun gedrag schuilt. Zo kan ze met volle overtuiging en geheel oprecht vragen: ‘Waarmee kan ik je helpen?’

Famke voelt zich als een vis in het water in de zorg voor kinderen. Daarom volgt zij nog diverse opleidingen die handvaten bieden om haar gevoel te verweven met kennis. Zo volgt zij de opleiding Speltherapie en de specialisatie: communicatie met kinderen van Martine Delfos. Ook schoolt Famke zich in DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy)/Theraplay. DDP richt zich op gezinnen waar een ontwikkelingstrauma in de eerste levensjaren van een kind een rol speelt. Theraplay besteedt aandacht aan positieve ervaringen in het nu om ouder en kind in een prettige sfeer bij elkaar te laten zijn.

In 2008 start Famke samen met Arjen Famke Meerhoff Gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding en ouderondersteuning. Hier geeft zij haar visie vorm waarin gelijkwaardigheid, er echt zijn voor de kinderen en daadwerkelijk zien wie ze zijn, voorop staat.

Om ook ouders optimaal te ondersteunen volgt Famke in 2018 de opleiding kindertolk.
Als kindertolk laat zij de ouders hun eigen kracht zien, ervaren en voelen. Hierdoor komen de processen in een gezin, die tot positieve ontwikkelingen leiden, in een stroomversnelling.

Arjen Kroon

‘Ik ben het liefst de hele dag buiten.’ Arjen ten voeten uit. Niet verwonderlijk dat hij een natuurlijke rust uitstraalt. Een eigenschap waardoor hij ontzettend goed een (kleine) taak voor een kind van de dagopvang of een jongere/volwassene uit de dagbesteding eenvoudig, stapsgewijs en met structuur kan uitleggen en samen volbrengen. Van elke beweging in de ontwikkeling, hoe klein ook, geniet Arjen met volle teugen.

Arjen werkte ruim twaalf jaar als docent Groen in het voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met een psychische hulpvraag, vaak in combinatie met een verstandelijke beperking. Zijn groene kennis komt voort uit zijn opleiding aan de voormalige tuinbouwschool Frederiksoord en zijn werkervaring als hovenier. Verder volgde Arjen een opleiding tot activiteitenbegeleider en de studie tot leraar speciaal voortgezet onderwijs(SEN).

Daarnaast steekt Arjen graag de handen uit de mouwen. Zo bouwde hij samen met zijn schoonvader Frie Meerhoff in twee jaar tijd het wurkhûs. Een sfeervolle ruimte naast de woonboerderij die onderdak en werkruimte biedt voor de jongeren/volwassenen van de dagbesteding. Het wurkhûs, geheel gebouwd uit tweedehands bouwmaterialen is volledig eigen ontwerp; van de bouwtekening tot de complete inrichting. Zo deed Arjen enorm veel (technische) kennis op, die hij inzet bij de dagbesteding.

Ook bij de dagopvang komt de kennis van Arjen tot zijn recht. Als de kinderen toe zijn aan een kleine werkopdracht zoals een half uurtje tuinieren of schuren en schilderen en dit niet in het moment past, maakt hij ze blij met iets in elkaar zetten waarbij techniek de hoofdrol heeft. Zo biedt Arjen de kinderen een veilige haven om stap voor stap weer tot ontwikkeling te komen en te groeien.

Bekijk ook de site Land van Kroon.